PHƯỜNG 1 QUẬN TÂN BÌNH

Thông báo
Văn bản của Phường
Trích yếu Tệp đính kèm
Quy định một số mức chi cụ thể cho hoạt động hòa giải ở cơ sở
Tăng cường hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở
Hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật hòa giải cơ sở.
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở.
Luật Hòa giải cơ sở
Quyết định về ban hành các Tiêu chuẩn văn hóa giai đoạn 2020 - 2025
QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN
Quyết định về ban hành các tiêu chuẩn văn hóa giai đoạn 2017 - 2021
Quyết định về việc Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở quy hoạch – kiến trúc được chuẩn hóa.
Nghị định của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị.
Nghị định của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng
Quyết định về việc Ban hành Quy chế thực hiện liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đặc thù được chuẩn hóa.
Quyết định về việc Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực An toàn lao động, Vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động
Quyết định về việc Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư Pháp; thủ tục hành chính thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy Ban TP.HCM
Quyết định về việc Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh Tra Thành Phố được chuẩn hóa tại Thành Phố Hồ Chí Minh.
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở kế hoạch và đầu tư được chuẩn hóa tại Thành Phố Hồ Chí Minh.
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính chung áp dụng tại Ủy Ban Nhân Dân Quận – Huyện trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh.
Quyết định về việc Ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội Đảng Bộ Thành Phố lần thứ X về chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2016 - 2020
Quyết định về việc Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính đặc thù được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh
Quyết định về việc Công bố thủ tục hành chính thay thế bãi bỏ áp dụng tại Ủy Ban Nhân Dân Phường – Xã, Thị Trấn trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh.
Quyết định về việc Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh
Quyết định về việc Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế và Ủy ban Nhân dân Phường – Xã, Thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao Động – thương binh và xã hội được chuẩn hóa tại Thành Phố
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư Pháp và ủy Ban Nhân Dân Phường – Xã, Thị Trấn trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh.
Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành về An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Nhân dân Quận – Huyện, Ủy ban Nhân dân Phường – Xã, Thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Quyết định phê duyệt danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc lĩnh vực Quản lý của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh
Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP