PHƯỜNG 1 QUẬN TÂN BÌNH

Thông báo
VŨ THỊ THANH PHƯƠNG - Người giáo viên trẻ gương mẫu

Với vai trò là một giáo viên, đồng chí Vũ Thị Thanh Phương, giáo viên trường Tiểu học Lê Văn Sỹ luôn quan tâm thực hiện việc giảng dạy, giáo dục đảm bảo chất lượng theo ch­ương trình giáo dục; đúng chuẩn kiến thức và kĩ năng; có kế hoạch dạy học, soạn bài, lên lớp, kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh; quản lí học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức. Đánh giá học sinh đúng theo trình độ và khả năng của chính học sinh, không chạy theo thành tích. Tham gia tích cực các hoạt động chuyên môn; chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục lớp được giao; gương mẫu trước học sinh, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp. Bên cạnh đó, thường xuyên học tập, rèn luyện để nâng cao sức khỏe, trình độ chính trị: đã hoàn thành lớp trung cấp chính trị, lớp thăng hạng chuyên môn nghiệp vụ hạng II, thực hiện tốt việc bồi dưỡng thưỡng xuyên theo kế hoạch nhà trường; đổi mới phương pháp giảng dạy.

Nghiên cứu, áp dụng những phương pháp kĩ thuật dạy học tích cực; ứng dụng CNTT trong giảng dạy trực tiếp và trực tuyến, tự học tự rèn để nâng cao trình độ chuyên môn cũng như anh văn.(hoàn thành Văn bằng 2 Ngành Ngôn ngữ Anh)

Phối hợp tốt với Tổng phụ trách Đội trong việc giáo dục, vận động học sinh tham gia các phong trào, hội thi của Đội; hỗ trợ và tham mưu tốt cho công tác Đoàn tại trường và tại Phường. Hoàn thành tốt vai trò là một tổ phó chuyên môn, luôn kịp thời quan tâm và động viên các thành viên trong khối hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tham gia tích cực các phong trào thi đua do Trường, Ngành Giáo dục và Đoàn phường, Quận tổ chức, hỗ trợ cho công tác Đội trong các công tác chung của trường. Sáng kiến “Một số biện pháp khắc phục lỗi sai ở toán phân số lớp bốn” được công nhận trong năm học 2020 -2021 (số 196/ QĐ- LVS/ ngày 26/08/2021 do Hiệu trưởng đã kí). Trong đợt cao điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát, tích cực tham gia hỗ trợ công tác trực chốt cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, điều phối tiêm vắc xin, đi chợ giúp dân và trao tặng túi thuốc F0 trên địa bàn Phường 1- Quận Tân Bình.