PHƯỜNG 1 QUẬN TÂN BÌNH

Thông báo
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư Pháp; thủ tục hành chính thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy Ban TP.HCM
Số/Ký hiệu 783./QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/02/2014
Ngày có hiệu lực 22/02/2014
Người ký Lê Hoàng Quân
Trích yếu Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư Pháp; thủ tục hành chính thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy Ban TP.HCM
Cơ quan ban hành UBND TP. Hồ Chí Minh
Lĩnh vực Quản lý đô thị
Tệp đính kèm: