PHƯỜNG 1 QUẬN TÂN BÌNH

Thông báo
Lịch công tác tuần
LỊCH CÔNG TÁC XEM CHI TIẾT
LỊCH TUẦN 12 TỪ NGÀY 20.3.2023 ĐẾN NGÀY 26.3.2023 Xem chi tiết
LỊCH TUẦN 11 TỪ NGÀY 13.3.2023 ĐẾN NGÀY 19.3.2023 Xem chi tiết
Lịch tuần 10 từ ngày 06.3.2023 đến ngày 12.3.2023 Xem chi tiết
Lịch tuần 09 từ ngày 27.02.2023 đến ngày 05.03.2023 Xem chi tiết
Lịch tuần 08 từ ngày 20.02.2023 đến ngày 26.02.2023 Xem chi tiết
Lịch tuần 07 từ ngày 13.02.2023 đến ngày 19.02.2023 Xem chi tiết
Lịch tuần 06 từ ngày 06.02.2023 đến ngày 12.02.2023 Xem chi tiết
Lịch tuần 05 từ ngày 30.01.2023 đến ngày 05.02.2023 Xem chi tiết
Lịch tuần 04 từ ngày 23.01.2023 đến ngày 29.01.2023 Xem chi tiết
Lịch tuần 03 từ ngày 16.01.2023 đến ngày 22.01.2023 Xem chi tiết
Lịch tuần 02 từ ngày 09.01.2023 đến ngày 15.01.2023 Xem chi tiết
Lịch tuần 01 từ ngày 02.01.2023 đến ngày 08.01.2023 Xem chi tiết
lịch công tác tuần (từ ngày 13/8/2018 đến ngày 19/8/2018) Xem chi tiết
lịch công tác tuần (từ ngày 30/7/2018 đến ngày 04/8/2018) Xem chi tiết
lịch công tác tuần (từ ngày 06/8/2018 đến ngày 12/8/2018) Xem chi tiết
lịch công tác tuần (từ ngày 23/7/2018 đến ngày 29/7/2018) Xem chi tiết
lịch công tác tuần (từ ngày 16/7/2018 đến ngày 22/7/2018) Xem chi tiết
lịch công tác tuần (từ ngày 09/7/2018 đến ngày 14/7/2018) Xem chi tiết
lịch công tác tuần (từ ngày 02/7/2018 đến ngày 07/7/2018) Xem chi tiết
LỊCH  LÀM  VIỆC (từ ngày 25/6/2018 đến ngày 30/6/2018) Xem chi tiết