PHƯỜNG 1 QUẬN TÂN BÌNH

Thông báo
PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN CỦA CÁ NHÂN,TỔ CHỨC
Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ quý vị ngày càng tốt hơn, chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý vị đối với quá trình giải quyết hồ sơ hành chính tại Cơ quan chúng tôi.
Nếu có thể, vui lòng cho biết họ tên, số điện thoai, lĩnh vực mà quý vị đến nộp hồ sơ và địa chỉ để chúng tôi phản hồi bằng văn bản đối với những ý kiến chưa hài lòng của quý vị
Vui lòng đánh dấu vào các ô thích hợp trong các mục bên dưới:
(Chúng tôi cam kết rằng thông tin của quý vị sẽ được bảo mật)

Thời gian trả hồ sơ so với phiếu hẹn/thời gian hẹn

Đúng hẹn

Trễ hẹn

Việc công khai quy trình, thủ tục, biểu mẫu hành chính

Rõ ràng

Chưa rõ ràng

Thái độ trao đổi, giải thích của cán bộ, nhân viên

Dễ hiểu

Khó hiểu

Môi trường, điều kiện vật chất phục vụ

Tốt

Chưa tốt

Số lần phải bổ sung (bổ túc) hồ sơ sau khi đã nộp hồ sơ lần đầu và có biên nhận/phiếu hẹn

0 lần

1 lần

2 lần

3 lần

4 lần

Nhiều hơn 4 lần

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan này

Hài lòng

Chưa hài lòng