PHƯỜNG 1 QUẬN TÂN BÌNH

Thông báo
Phường 1 ra quân thực hiện vệ sinh môi trường chào mừng ngày 30/4 và 01/5

Chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022) và 136 năm ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 - 01/5/2022), sáng ngày 24/4/2018, UBND Phường 1 phối hợp cùng 05 khu phố tổ chức ra quân vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn phường, đồng thời thiết thực hưởng ứng phong trào “Mỗi tuần 15 phút vì thành phố văn minh - sạch đẹp”. Hoạt động ra quân vệ sinh môi trường nhằm tạo chuyển biến tích cực về vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị, nếp sống văn minh đô thị và nâng cao trách nhiệm của cộng đồng trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường, tạo được sự lan tỏa trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường trên địa bàn phường; đã thu hút được trên 150 người tham gia thực hiện vệ sinh môi trường tại các Tổ dân phố; các cơ quan đơn vị  trên địa bàn tạo cảnh quan sạch đẹp chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Qua đó, tuyên truyền vận động người dân trên địa bàn nêu cao ý thức giữ vệ sinh môi trường, không vứt rác bừa bãi, góp phần xây dựng thành phố xanh, sạch, đẹp, văn minh.