PHƯỜNG 1 QUẬN TÂN BÌNH

Thông báo
PHƯỜNG 1: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN GÓP Ý VỀ DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI); TUYÊN TRUYỀN LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SỐ VSSID; HỘI THI TUYỀN TRUYỀN LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Nhằm phát huy vai trò của tuổi trẻ Thành phố trong xây dựng pháp luật, đồng thời huy động trí tuệ, tâm huyết của toàn thể Nhân dân trong việc hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi) bảo đảm chất lượng, khoa học, khả thi, đồng bộ, hiệu quả; phản ánh ý chí, nguyện vọng, vì lợi ích nhân dân và tạo không gian, nguồn lực cho sự phát triển của đất nước;

Sáng ngày 07/3/2023, Ủy ban nhân dân phường 1 phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, Đoàn Thanh niên phường, Hội LHTN phường, Chi hội Luật gia phường, Chi đoàn Viện kiểm sát quận, Chi đoàn Bảo hiểm xã hội quận và Đoàn Trường Đại học Tài nguyên Môi trường thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhân dân góp ý dự thảo Luật đất đai (sửa đổi); tuyên truyền Luật bảo hiểm xã hội và ứng dụng công nghệ số VSSID; Hội thi tìm hiểu Luật bảo vệ môi trường.

Kết quả có hơn 100 lượt người tham gia với 9 lượt người đóng góp 27 ý kiến cho dự thảo Luật đất đai sửa đổi và Ban tổ chức cũng đã trao 3 giải thưởng cho Hội thi tìm hiểu Luật bảo vệ môi trường.