PHƯỜNG 1 QUẬN TÂN BÌNH

Thông báo
Thông tin tuyên truyền
 CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2020 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 1, QUẬN TÂN BÌNH CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2020 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 1, QUẬN TÂN BÌNH
CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2020 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 1, QUẬN TÂN BÌNH
Xem tiếp
TRÍCH MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG TRÍCH MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
TUYÊN TRUYỀN LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
Xem tiếp
Về việc thống kê, rà soát, lập danh sách trẻ sinh năm 2015 chuẩn bị vào học lớp Một và trẻ sinh năm 2016 chuẩn bị vào lớp Lá năm học 2021-2022 Về việc thống kê, rà soát, lập danh sách trẻ sinh năm 2015 chuẩn bị vào học lớp Một và trẻ sinh năm 2016 chuẩn bị vào lớp Lá năm học 2021-2022
Để chuẩn bị tốt cho công tác tuyển sinh năm học 2021 – 2022, Ủy ban nhân dân phường thông báo đến Ban điều hành 5 Khu phố và 64 Tổ dân phố về việc tổ chức thống kê, rà soát và lập danh sách trẻ 6 tuổi (sinh năm 2015) và trẻ 5 tuổi (sinh năm 2016) hiện cư trú thực tế tại địa phương.
Xem tiếp
PHƯỜNG 1 THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG TRỘM ĐỘT NHẬP, TRỘM XE MÁY VÀO NHỮNG ĐÊM MƯA BÃO PHƯỜNG 1 THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG TRỘM ĐỘT NHẬP, TRỘM XE MÁY VÀO NHỮNG ĐÊM MƯA BÃO
THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG TRỘM ĐỘT NHẬP, TRỘM XE MÁY VÀO NHỮNG ĐÊM MƯA BÃO
Xem tiếp
VẬN ĐỘNG CHẤP HÀNH NGHIÊM PHÁP LUẬT, Ý THỨC TRÁCH NHIỆM CỘNG ĐỒNG, PHÒNG CHỐNG HÀNH XỬ BẠO LỰC VẬN ĐỘNG CHẤP HÀNH NGHIÊM PHÁP LUẬT, Ý THỨC TRÁCH NHIỆM CỘNG ĐỒNG, PHÒNG CHỐNG HÀNH XỬ BẠO LỰC
VẬN ĐỘNG CHẤP HÀNH NGHIÊM PHÁP LUẬT, Ý THỨC TRÁCH NHIỆM CỘNG ĐỒNG, PHÒNG CHỐNG HÀNH XỬ BẠO LỰC
Xem tiếp
TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG CHO VAY NẶNG LÃI, "TÍN DỤNG ĐEN" TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG CHO VAY NẶNG LÃI, "TÍN DỤNG ĐEN"
TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG CHO VAY NẶNG LÃI, "TÍN DỤNG ĐEN"
Xem tiếp
Tuyên truyền thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư      trên địa bàn quận Tân Bình Tuyên truyền thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn quận Tân Bình
Tuyên truyền thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn quận Tân Bình
Xem tiếp
Ủy ban nhân dân Phường 1 phát động cao điểm về cải cách hành chính năm 2020, với chủ đề “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị” Ủy ban nhân dân Phường 1 phát động cao điểm về cải cách hành chính năm 2020, với chủ đề “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”
Ủy ban nhân dân Phường 1 phát động cao điểm về cải cách hành chính năm 2020, với chủ đề “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”; trong đó, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là “Nâng cao văn hóa công sở, văn hóa công vụ, nâng cao ý thức thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp”
Xem tiếp