PHƯỜNG 1 QUẬN TÂN BÌNH

Thông báo
Thông tin tuyên truyền
Phường 1 tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật Phường 1 tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật
Xem tiếp
Phường 1 tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự cho thanh niên tuổi 17 Phường 1 tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự cho thanh niên tuổi 17
tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự cho thanh niên tuổi 17
Xem tiếp
Phường 1 ra mắt Đội hình tuyên truyền lưu động trên địa bàn phường Phường 1 ra mắt Đội hình tuyên truyền lưu động trên địa bàn phường
Đội hình tuyên truyền lưu động trên địa bàn phường 1, quận Tân Bình
Xem tiếp
PHƯỜNG 1 TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN CHUẨN BỊ ĐÓN TẾT NHÂM DẦN 2022 PHƯỜNG 1 TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN CHUẨN BỊ ĐÓN TẾT NHÂM DẦN 2022
PHƯỜNG 1 TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN CHUẨN BỊ ĐÓN TẾT NHÂM DẦN 2022
Xem tiếp
Thông báo thời gian tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong ngày Thông báo thời gian tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong ngày
Ủy ban nhân dân phường 1 thực hiện Tháng cao điểm "Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngay trong ngày"
Xem tiếp
Thông báo về việc thực hiện khai báo y tế điện tử Thông báo về việc thực hiện khai báo y tế điện tử
Phường 1 triển khai thực hiện khai báo y tế điện tử
Xem tiếp
HƯỚNG DẪN KHAI BÁO Y TẾ BẰNG WEBSITE TRẠM Y TẾ PHƯỜNG HƯỚNG DẪN KHAI BÁO Y TẾ BẰNG WEBSITE TRẠM Y TẾ PHƯỜNG
HƯỚNG DẪN KHAI BÁO Y TẾ BẰNG WEBSITE TRẠM Y TẾ PHƯỜNG
Xem tiếp