PHƯỜNG 1 QUẬN TÂN BÌNH

Thông báo
Thông tin tuyên truyền
HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN VỀ LUẬT AN NINH MẠNG HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN VỀ LUẬT AN NINH MẠNG
Tối ngày 20/7/2018, Đảng ủy-UBND phường đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền về “Luật an ninh mạng” cho hơn 200 cán bộ, hội viên, đoàn viên các Hội, đoàn thể và nhân dân trong phường.
Xem tiếp
Thông báo về việc triển khai công tác huy động trẻ đến trường năm học 2018 – 2019  trên địa bàn phường 1 Thông báo về việc triển khai công tác huy động trẻ đến trường năm học 2018 – 2019 trên địa bàn phường 1
Thông báo về việc triển khai công tác huy động trẻ đến trường năm học 2018 – 2019 trên địa bàn phường 1
Xem tiếp
BAN GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG PHƯỜNG 1 THÔNG TIN VỀ NỘI DUNG CHIÊU SINH ĐÀO TẠO NGHỀ MIỄN PHÍ BAN GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG PHƯỜNG 1 THÔNG TIN VỀ NỘI DUNG CHIÊU SINH ĐÀO TẠO NGHỀ MIỄN PHÍ
Ban Giảm nghèo bền vững phường 1 thông tin về nội dung chiêu sinh đào tạo nghề miễn phí
Xem tiếp
NGHỊ QUYẾT SỐ 54/2017/QH14 NGÀY 24 THÁNG 11 NĂM 2017  CỦA QUỐC HỘI VỀ THÍ ĐIỂM CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ  PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGHỊ QUYẾT SỐ 54/2017/QH14 NGÀY 24 THÁNG 11 NĂM 2017 CỦA QUỐC HỘI VỀ THÍ ĐIỂM CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
   Để triển khai, thi hành Kết luận 21 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 54 của Quốc hội kịp thời, đầy đủ, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống hiệu quả và toàn diện, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kế hoạch triển khai các nội dung, đề án thực hiện, cụ thể như sau:
Xem tiếp
Chiến dịch hưởng ứng " ngày Asean phòng chống sốt xuất huyết" Chiến dịch hưởng ứng " ngày Asean phòng chống sốt xuất huyết"
PHƯỜNG 1 TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHIẾN DỊCH HƯỞNG ỨNG “NGÀY ASEAN PHONG CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT” LẦN THỨ 8 NĂM 2018
Xem tiếp
Công tác lập lại trật tự lòng, lề đường trên địa bàn phường Công tác lập lại trật tự lòng, lề đường trên địa bàn phường
Tiếp tục thực hiện Kết luận 04-KL/QU ngày 15/3/2016 của Ban Thường vụ Quận ủy về tình hình phòng, chống tội phạm và lập lại trật tự lòng, lề đường trên địa bàn quận; Nhằm đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phát động các phong trào, tạo bước chuyễn biến về nhận thức và hành động của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên và nhân dân, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong việc tham gia thực hiện công tác lập lại trật tự lòng, lề đường.
Xem tiếp
Tấm lòng của Bác Hồ với phụ nữ Việt Nam Tấm lòng của Bác Hồ với phụ nữ Việt Nam
Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm sự nghiệp giải phóng phụ nữ. Người khẳng định: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”, làm cách mạng mà không giải phóng phụ nữ thì mới giải phóng một nửa thế giới và chỉ làm cách mạng giải phóng dân tộc để có độc lập dân tộc thì phụ nữ mới được giải phóng.
Xem tiếp