PHƯỜNG 1 QUẬN TÂN BÌNH

Thông báo
Tin tức - sự kiện
MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA  PHÁP LUẬT VỀ TIẾP CÔNG DÂN MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ TIẾP CÔNG DÂN
MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ TIẾP CÔNG DÂN
Xem tiếp
QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG SẮT ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY, XE MÁY ĐIỆN QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG SẮT ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY, XE MÁY ĐIỆN
Trích Điều 6 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020
Xem tiếp
QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG, TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG, TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ
Trích Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2020
Xem tiếp
MỘT SỐ QUY ĐỊNH  VỀ LUẬT PHÒNG, CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ NGHỊ ĐỊNH 176/2013/NĐ-CP NGÀY 14/11/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ LUẬT PHÒNG, CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ NGHỊ ĐỊNH 176/2013/NĐ-CP NGÀY 14/11/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp; Nhằm nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh trong cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân cần chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch và chấp hành nghiêm quy định pháp luật. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận giới thiệu một số quy định về Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm và Nghị định 176/2013/NĐ-CP, cụ thể sau:
Xem tiếp
THÔNG BÁO LỊCH CHI TRẢ TIỀN LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ TIỀN TRỢ CẤP CHÍNH SÁCH (NCC) THÁNG 4/2020 THÔNG BÁO LỊCH CHI TRẢ TIỀN LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ TIỀN TRỢ CẤP CHÍNH SÁCH (NCC) THÁNG 4/2020
THÔNG BÁO LỊCH CHI TRẢ TIỀN LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ TIỀN TRỢ CẤP CHÍNH SÁCH (NCC) THÁNG 4/2020
Xem tiếp
HƯỚNG DẪN NGƯỜI NỘP THUẾ NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐIỆN TỬ ÔTÔ, XE MÁY HƯỚNG DẪN NGƯỜI NỘP THUẾ NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐIỆN TỬ ÔTÔ, XE MÁY
HƯỚNG DẪN NGƯỜI NỘP THUẾ NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐIỆN TỬ ÔTÔ, XE MÁY
Xem tiếp
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CÁC CHẾ ĐỘ QUA PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CÁC CHẾ ĐỘ QUA PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CÁC CHẾ ĐỘ QUA PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT
Xem tiếp
TRIỂN KHAI GHI HÌNH ĐỂ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH THÔNG QUA HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT GIAO THÔNG CỐ ĐỊNH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN TRIỂN KHAI GHI HÌNH ĐỂ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH THÔNG QUA HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT GIAO THÔNG CỐ ĐỊNH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN
TRIỂN KHAI GHI HÌNH ĐỂ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH THÔNG QUA HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT GIAO THÔNG CỐ ĐỊNH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN
Xem tiếp
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KÝ LẠI HỢP ĐỒNG SINH HOẠT THEO MẪU SỞ CÔNG THƯƠNG THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KÝ LẠI HỢP ĐỒNG SINH HOẠT THEO MẪU SỞ CÔNG THƯƠNG
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KÝ LẠI HỢP ĐỒNG SINH HOẠT THEO MẪU SỞ CÔNG THƯƠNG
Xem tiếp
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HCM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN MẪU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ MỚI TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HCM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN MẪU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ MỚI
Tổng Công ty Điện lực TP.HCM triển khai áp dụng hình thức hóa đơn điện tử cho mẫu hóa đơn mới - Hóa đơn giá trị gia tăng tiền điện tại Tổng Công ty từ ngày 10/3/2020 trên cơ sở hệ thống thiết bị và bộ phận kỹ thuật vận hành.
Xem tiếp