PHƯỜNG 1 QUẬN TÂN BÌNH

Thông báo
Tin tức - sự kiện
Phường 1 tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật Phường 1 tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật
Xem tiếp
 CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2020 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 1, QUẬN TÂN BÌNH CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2020 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 1, QUẬN TÂN BÌNH
CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2020 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 1, QUẬN TÂN BÌNH
Xem tiếp
ĐẠI HỘI BIỂU DƯƠNG GIA ĐÌNH, DÒNG HỌ,  CỘNG ĐỒNG, ĐƠN VỊ HỌC TẬP PHƯỜNG 1 ĐẠI HỘI BIỂU DƯƠNG GIA ĐÌNH, DÒNG HỌ, CỘNG ĐỒNG, ĐƠN VỊ HỌC TẬP PHƯỜNG 1
Thực hiện quyết định 281/QĐ-TTg ngày 20 tháng 2 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”; Kế hoạch số 12/KH-HKH ngày 12/02/2020 của Hội khuyến học thành phố và kế hoạch số 160/KH-UBND-VX ngày 08/6/2020 của Ủy ban Nhân dân quận Tân Bình về Tổ chức Đại hội biểu dương các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu, giai đoạn 2016 – 2020.
Xem tiếp
Hội đồng nhân dân Phường 1 tổ chức kỳ họp thứ Mười lăm Hội đồng nhân dân Phường nhiệm kỳ 2016 – 2021. Hội đồng nhân dân Phường 1 tổ chức kỳ họp thứ Mười lăm Hội đồng nhân dân Phường nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Tổ chức kỳ họp thứ Mười lăm Hội đồng nhân dân phường nhiệm kỳ 2016 - 2020
Xem tiếp
PHƯỜNG 1 TỔ CHỨC PHIÊN CHỢ “0 ĐỒNG” HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ  ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID-19 PHƯỜNG 1 TỔ CHỨC PHIÊN CHỢ “0 ĐỒNG” HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID-19
Thiết thực chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020) và 134 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 – 01/5/2020), Đảng ủy – Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các ban ngành, đoàn thể phường 1 tổ chức Phiên chợ “0 đồng”
Xem tiếp
PHƯỜNG 1 TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÔNG TÁC CHĂM LO ĐỂ  NGƯỜI DÂN ỔN ĐỊNH CUỘC SỐNG TRONG DỊCH COVID-19 PHƯỜNG 1 TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÔNG TÁC CHĂM LO ĐỂ NGƯỜI DÂN ỔN ĐỊNH CUỘC SỐNG TRONG DỊCH COVID-19
Góp phần hỗ trợ người dân trên địa bàn vượt qua giai đoạn khó khăn trong thời gian thực hiện cách ly xã hội, ngày 21 tháng 4 năm 2020. Ủy ban nhân dân phường 1 cùng với Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) – Chi nhánh Tân Sơn Nhất tổ chức chăm lo 40 phần quà với tổng giá trị là 20.000.000 đồng cho các hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo và các trường hợp thuộc diện người khuyết tật, bảo trợ xã hội trên địa bàn phường
Xem tiếp
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC NĂM 2019 VÀ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC NĂM 2020 HỘI NGHỊ TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC NĂM 2019 VÀ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC NĂM 2020
Sáng ngày 18/01/2020, Ủy ban nhân dân phường tổ chức Hội nghị Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2019 và phát động phong trào thi đua yêu nước và ký kết giao ước thi đua năm 2020.
Xem tiếp
Ủy ban nhân dân phường 1 tổ chức Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19/10/2018 của Thành ủy TP.HCM về thực hiện Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” và thực hiện Chương trình Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn phường năm 2019. Ủy ban nhân dân phường 1 tổ chức Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19/10/2018 của Thành ủy TP.HCM về thực hiện Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” và thực hiện Chương trình Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn phường năm 2019.
Chiều ngày 21 tháng 11 năm 2019, Ủy ban nhân dân phường phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” và thực hiện Chương trình Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn phường năm 2019.
Xem tiếp
SÔI NỔI HỘI THAO CHÀO MỪNG CÁC NGÀY LỄ LỚN TRONG THÁNG 3 SÔI NỔI HỘI THAO CHÀO MỪNG CÁC NGÀY LỄ LỚN TRONG THÁNG 3
Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 1979 năm cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 109 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 (08/3/1910-08/3/2019), 88 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2019), 73 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946-27/3/2019), chào mừng Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ Quốc, Hội Liên hiệp Thanh niên của Phường, sáng 10/3/2019, tại Điểm sinh hoạt văn hoá phường, Phường 1 đã sôi nổi tổ chức Hội thao giữa các khu phố và công đoàn phường.
Xem tiếp